ورزش حرفه ای

10

ورزش حرفه ای نتیجه ی طبیعی سیر ورزش مدرن بود. به عبارتی هم می توان گفت: آخرین منزل ورزش مدرن بود. به همان سان که بروز صفات عدالت. شجاعت، عفت

ادامه مطلب ...

ارتباط استرس و اضطراب با اضافه وزن

SCALES

مطمئنا شما نیز می دانید که  بین استرس و چاقی ارتباط نزدیکی وجود دارد و  اضطراب اثرات زیانباری بر سلولها و قسمتهای گوناگون بدن می گذارد  و همین استرس  میتواند

ادامه مطلب ...

استراتژیک فکری

20140305062911cb-Strategic-Thinking

آیا تاکنون کسی به شما گفته است که باید بیشتر استراتژیک باشید؟ چنین بازخوردی می تواند پس از ارزیابی ۳۶۰درجه یا پس از شکست در دریافت ارتقا گفته شود. اینکه

ادامه مطلب ...