ورزش حرفه ای

10

ورزش حرفه ای نتیجه ی طبیعی سیر ورزش مدرن بود. به عبارتی هم می توان گفت: آخرین منزل ورزش مدرن بود. به همان سان که بروز صفات عدالت. شجاعت، عفت

ادامه مطلب ...

نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

نقش-فناوری-اطلاعات

اطلاعات یک محرک کلیدی زنجیره تامین است زیرا می تواند به عنوان چسباننده تمام محرک های زنجیره تامین را برای کار با یکدیگر هماهنگ کند. اطلاعات برروی عملکرد زنجیره تامین

ادامه مطلب ...

اصول اخلاقی در فناوری اطلاعات

4

چکیده از آنجا که فناوری اطلاعات تحولات سیاسی – اجتماعی وسیع و شگرفی را پدید آورده است ، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی دراین حوزه ایجاد شده که

ادامه مطلب ...

اصول اخلاقی در فناوری اطلاعات

173290

چکیده از آنجا که فناوری اطلاعات تحولات سیاسی – اجتماعی وسیع و شگرفی را پدید آورده است ، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی دراین حوزه ایجاد شده که

ادامه مطلب ...