چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم؟

لل

چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم؟ فروش یک هنر است. اگر بتوانید بین اغواگری و جذبه یک فروشنده خوب تعادل برقرار کنید، حتی می‌توانید بستنی با سُس شکلاتی را به

ادامه مطلب ...

بازاريابي سبز در ايران

2

بازاريابي سبز در ايران: پتانسيل ها و چالش ها چكيده اين مقاله مفهوم بازاريابي سبز و روند شكل گيري و تكامل آن را بررسي مي كند و وضعيت آن را

ادامه مطلب ...

نمونه ۹

IMG10401227

  سال ۹۳ تمام شد و سال ۹۴ مثل بز وارد زندگی ما شد. سال پیش سال بزرگی برای ما بود چرا که در این سال ما توانستیم افتخار خدمترسانی

ادامه مطلب ...

نمونه ۳

A picture taken with a robotic camera sh

«سفر» آمادگی می‌خواهد. تفاوتی ندارد که یک پیک‌نیک یک روزه به اطراف شهر است، یک سفر کوتاه به دل طبیعت سرسبز و یا چند هفته رانندگی جاده‌یی در دل کوه‌ها

ادامه مطلب ...