نحوه گذران اوقات فراغت و روند تغييرات آن در ايران

11490

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت و روند تغييرات آن در ايران

چكيده

اوقات فراغت فرصت و زماني است كه پس از به انجام رساندن كار و شغل روزانه باقي مي ماند. هدف مقاله

حاضر بررسي تغييرات نحوه گذران اوقات فراغت در ايران از گذشته تا حال مي باشد . اين مطالعه به دو

شيوه مطالعه اسنادي – كتابخانه اي و تكنيك فر اتحليل انجام شده است، بدين ترتيب كه تحقيقات صورت

گرفته درباره اين موضوع در ايران بررسي و نقاط مشترك همه ي آنها استخراج و دسته بندي شده است.

يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه امروز شاهد تحول چشمگيري در زمينه ي نحوه گذران اوقات فراغت

ايرانيان هستيم. اين تحولات در زمينه انواع بازي ها، ورزش، رفت و آمدهاي خويشاوندي و همسايگي و

استفاده از رسانه ها به وضوح ديده مي شود. بررسي سير تحولات فضاهاي گذران اوقات فراغت از گذشته

تا به امروز نيز نشان مي دهد كه اين فضاها تا به امروز به سه دسته فضاهاي منحصرا زنانه، مردانه و فضاها ي

متعلق به هر دو جنس قابل تقسيم بوده اند. در حالي كه شرايط اجتماعي گذشته بيشتر ايجاب مي كرد كه

فضاها ي فراغتي صرفا خاص زنان يا مردان باشند، امروزه اين مرزبندي جنسيتي تا حدودي از ميان برداشته

شده و فضاهاي گذران اوقات فراغت بيشتر متعلق به هر دو جنس است . همچنين سير تحولات اين

موضوع نشان مي دهد كه اوقات فراغت در گذشته بيشتر يك امر اجتماعي و عمومي بوده كه امروزه به

عرصه خصوصي زندگي ايرانيان كشيده شده است. رسانه اي شدن، خانگي، طبقاتي و به صورت فردي

گذراندن اوقات فراغت از ديگر ويژگي هاي بارز آن در ايران معاصر به حساب مي آيند . به گونه اي كه

بازي هاي كامپيوتري، چت و اتاق هاي گفتگوي اينترنتي در حال گرفتن جاي بازي ها و قهوه خانه هاي سنتي

هستند.

برای دانلود این مطلب بروی لینک زیر کلیک کنید

نحوه گذران اوقات فراغت و روند تغييرات آن در ايران

این مقاله را چاپ کن این مقاله را چاپ کن

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


− 3 = چهار